Fordonsförare för Hemvärnet och civila uppdrag
Fordonsförare för Hemvärnet och civila uppdrag

Styrelsen

Styrelsen för 2023 består av:

Kårchef Johan Hugogård
Sekreterare Niclas Wennerlid
Kassör Cecilia Andersson
Ledamot Peter Wallenberg
Ledamot Joakim Guttman
Ledamot Jörgen Hillbom
Ledamot Kevin Cueto

Suppleant Gaby Fersan
Suppleant Stefan Ölmefur

Revisor Mattias Lundbäck

Valberedning består av:
Per Lindgren