Fordonsförare för Hemvärnet och civila uppdrag
Fordonsförare för Hemvärnet och civila uppdrag

Militära uppdrag

Bilkåren utbildar förare till vårt totalförsvar, både det militära försvaret och till den civila krisberedskapen. Utbildningen är bara vägen mot målet. Det viktiga målet är att den som gått sin utbildning ska ha en befattning i Hemvärnet eller ett uppdrag för någon av våra samverkande myndigheter inom den civila krisberedskapen.

Alla våra utbildningar syftar till att du ska kunna ha en uppgift i totalförsvaret. Beroende på om du är intresserad av den militära eller den civila sidan ser utbildningsgången olika ut. Olika uppgifter kräver helt enkelt olika utbildningar.

Här kan du läsa mer om de olika militära befattningar du kan utbilda dig till
https://bilkaren.se/utbildningar/?uf=militar#utbildningar-grid

Om du väljer den militära sidan blir du soldat och fordonsförare i Hemvärnet. Du genomgår en antagningsprövning och skriver en utbildningsplan för din väg till en befattning i Hemvärnet. Din utbildningsstege börjar alltid med en grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F. Här kan du läsa mer om GU-F.

Varje person kan bara ha en befattning/uppdrag. Du kan alltså inte både vara engagerad i Hemvärnet och samtidigt ha en överenskommelse med en civil myndighet. Det enda undantaget är FRG (Frivilliga Resursgrupper) där du samtidigt kan vara engagerad om du har ett annat avtal/överenskommelse.