Styrelsen

Styrelsen för 2019 består av:

Kårchef Niclas Wennerlid
Vice kårchef & Sekreterare Johan Hugogård
Kassör Cecilia Andersson
Ledamot Gaby Fersan
Ledamot Joakim Guttman
Ledamot Jörgen Hillbom

Suppleant Morgan Öberg

Revisor Mattias Lundbäck

Valberedning består av:
Per Lindgren
Jesper Engvall