Fordonsförare för Hemvärnet och civila uppdrag
Fordonsförare för Hemvärnet och civila uppdrag

Styrelsen

Styrelsen för 2020-21 består av:

Kårchef Johan Hugogård
Sekreterare Niclas Wennerlid
Kassör Cecilia Andersson
Ledamot Gaby Fersan
Ledamot Joakim Guttman
Ledamot Jörgen Hillbom

Suppleant Peter Wallenberg

Revisor Mattias Lundbäck

Valberedning består av:
Morgan Öberg (sammankallande)
Per Lindgren