Fordonsförare för Hemvärnet och civila uppdrag
Fordonsförare för Hemvärnet och civila uppdrag

Civila uppdrag

Vi lever idag i ett mycket komplext samhälle där kraven på att teknik och underhåll fungerar är avgörande för en trygg livssituation. Vi har idag genom statliga myndigheter och kommuner en väl utbyggd organisation för att klara av att hantera detta. Dock uppstår det snabbt uppkomna kriser i vårt samhälle som exempelvis elavbrott, bränder, översvämningar och evakueringar som kräver snabba insatser av frivilliga aktörer. Det finns en portal för krisinformation där samtliga dessa avtal ingår. www.krisinformation.se

Vad kan Södertörns Bilkår hjälpa dig med?
Väljer du att teckna ett civilt avtal via Södertörns Bilkår hjälper vi dig med att erhålla de utbildningar som krävs för att tillhöra någon dessa frivilligorganisationer. Vi kommer att följa dig både före, under och efter utbildningen för att se till att du får den uppbackning som krävs för att bli en nöjd medlem.
Utbildningarna utförs av bl.a. Polisen, Vattenfall, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som även bekostar dessa. Vilket civilt avtal du än väljer börjar du med en introduktionsutbildning där du får information om avtal, ersättningsfrågor, arbetsmiljö m.m. Du kommer också att få prova på att köra fordon samt att lösa lite praktiska uppgifter.

Inom civila avtal finns det ingen grundutbildning utan förare av MC, lastbil och buss förväntas redan ha rätt körkortsbehörighet. Däremot genomförs repetitionsutbildningar för de olika fordonen.

Bilkåren rekryterar idag fordonsförare och personal till bl.a:

  • Svenska Kraftnät (Bandvagns, Terrängbilsförare samt Driftoperatörer)
  • Trafikverket (Bandvagnförare)
  • Polisen
  • Länsstyrelsen (MotorTansportEnheter)
  • Kommuner (Bemanna Frivilliga Resurs Gruppen (FRG) med främst personbilsförare)
  • Svenska strålskyddsmyndigheten, SSM (Provtagare och Verksamhetsledare)

Mer information om civila avtal
På Riksförbundet Bilkårens hemsida finns mycket information kring utbildning under menyn ”Utbildning/Civila avtal” 

Bra externa länkar om civila avtal
Svenska Kraftnäts utbildningsportal http://www.utbildningfrivilligresurser.se.

Mer information om FRG finner du här. http://www.civil.se/frg/

SSM har byggt upp en organisation med provtagare för landbruksprodukter. De ska sättas in i händelse av ett radioaktivt nedfall.
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/

MSB har beslutat att bygga upp s k Motor- och Transportenheter (MTE) i landet som ska hjälpa till vid kris i samhället. Bilkåren har uppdraget tillsammans med FAK och FMCK.